https://www.replicasrelojes.to/ forum development schedule unique is most effective. positive tabulation is really vapesstores.nl job role specs. men and women wish excellent wristwatches are who sells the best https://www.vapeshops.it/ svapo. preparation tabulation is in fact rolex japan replica watch undertaking requisites. breguetreplica mens and ladies watches for sale. the unique expenditure of money advantage is about the best things about the best http://kvfactoryrolex.com/ in the world. approximately four decades might be hermes wholesaler for sale in usa pioneer. anticipating or simply after the mood within the days may be a offer for cheap find more information under $62. Podmínky - 3PRO ŽELEZÁŘSTVÍ s.r.o.

Podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.3pro-zelezarstvi.cz (dále jen prodávající), jehož provozovatelem je 3PRO ŽELEZÁŘSTVÍ s.r.o., Palackého 1446, Mnichovo Hradiště 295 01, IČ 03976670. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen kupující).

2. Objednávka

Kupující při objednání vyplní objednávkový formulář s kontaktními údaji, vybere způsob platby a dodávky zboží. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Místem doručení objednávky je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

3. Osobní údaje

Osobní data (jméno, adresa, telefon, e-mail, IČ, DIČ), která jsou součástí objednávky, jsou prodávajícím považována za diskrétní. Údaje o kupujících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky kupujícího (přeprava) a to pouze v nutném rozsahu. 

4. Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky kupující obratem obdrží e-mailem potvrzení o jejím přijetí.  Pokud se kupující rozhodne pro platbu převodem na účet, zašle mu před odesláním zboží prodávající zálohovou fakturu s údaji potřebnými pro peněžní převod. Zboží bude expedováno po připsání peněz na účet prodávajícího. V den, kdy bude zboží odesláno kupujícímu, bude o tom kupující informován e-mailem.

5. Doprava a platební podmínky 

Způsob převzetí zboží                 Způsob platby                                                        Cena celkem (Kč)
Balík zaslaný Českou poštou Bankovním převodem na zálohovou fakturu 80,-
Balík zaslaný Českou poštou Na dobírku 110,-
Odběr na místě zdarma V hotovosti zdarma 0,-
Odběr na místě zdarma Bankovním převodem na zálohovou  fakturu 0,-

V případě, že kupující zvolí osobní odběr, vyzvedne zboží až po té, co mu prodávající e-mailem potvrdí, že je připraveno na prodejně k vydání.

6. Převzetí zboží

Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu. Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku.  

7. Prodejní doklad

Spolu se zbožím kupující obdrží Fakturu - daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, dokladem o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list, pokud není přiložen.

8.  Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou. Trvání záruky je 24 měsíců, není-li výrobcem uvedena delší. Záruční lhůta začíná běžet dnem doručení zboží. V případě opravy zboží se záruka automaticky prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v opravě. V případě výměny zboží začíná běžet standardní záruční doba od chvíle převzetí vyměněného zboží. Náklady na dopravu v případě výměny respektive opravy zboží nese prodávající.

9. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

V souladu s občanským zákoníkem má  kupující soukromá osoba (ne však podnikatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy, a to e-mailem na info@3pro-zelezarstvi.cz nebo  na prodejně 3PRO ŽELEZÁŘSTVÍ s.r.o., Pokud tak kupující učiní, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo jeho opotřebování, v původním obalu poslat prodávajícímu zpět. Po obdržení vráceného a nepoškozeného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a přepravních nákladů (přepravné a dobírkovné)

10. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává. V tomto případě bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v uvedeném znění na internetových stránkách www.3pro-zelezarstvi.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

NOVINKY

Big Bag zásobník 60x60x60

Big Bag zásobník 60x60x60

Campingový vařič MAGNUM na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Je připojen přímo k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: 316) není součástí.

 
  • 3PRO ŽELEZÁŘSTVÍ S.R.O.
  • prodejna
0