Podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.3pro-zelezarstvi.cz (dále jen prodávající), jehož provozovatelem je 3PRO ŽELEZÁŘSTVÍ s.r.o., Palackého 1446, Mnichovo Hradiště 295 01, IČ 03976670. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen kupující).

2. Objednávka

Kupující při objednání vyplní objednávkový formulář s kontaktními údaji, vybere způsob platby a dodávky zboží. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Místem doručení objednávky je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

3. Osobní údaje

Osobní data (jméno, adresa, telefon, e-mail, IČ, DIČ), která jsou součástí objednávky, jsou prodávajícím považována za diskrétní. Údaje o kupujících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky kupujícího (přeprava) a to pouze v nutném rozsahu. 

4. Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky kupující obratem obdrží e-mailem potvrzení o jejím přijetí.  Pokud se kupující rozhodne pro platbu převodem na účet, zašle mu před odesláním zboží prodávající zálohovou fakturu s údaji potřebnými pro peněžní převod. Zboží bude expedováno po připsání peněz na účet prodávajícího. V den, kdy bude zboží odesláno kupujícímu, bude o tom kupující informován e-mailem.

5. Doprava a platební podmínky 

Způsob převzetí zboží                 Způsob platby                                                        Cena celkem (Kč)
Balík zaslaný Českou poštou Bankovním převodem na zálohovou fakturu 80,-
Balík zaslaný Českou poštou Na dobírku 110,-
Odběr na místě zdarma V hotovosti zdarma 0,-
Odběr na místě zdarma Bankovním převodem na zálohovou  fakturu 0,-

V případě, že kupující zvolí osobní odběr, vyzvedne zboží až po té, co mu prodávající e-mailem potvrdí, že je připraveno na prodejně k vydání.

6. Převzetí zboží

Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu. Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku.  

7. Prodejní doklad

Spolu se zbožím kupující obdrží Fakturu - daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, dokladem o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list, pokud není přiložen.

8.  Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou. Trvání záruky je 24 měsíců, není-li výrobcem uvedena delší. Záruční lhůta začíná běžet dnem doručení zboží. V případě opravy zboží se záruka automaticky prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v opravě. V případě výměny zboží začíná běžet standardní záruční doba od chvíle převzetí vyměněného zboží. Náklady na dopravu v případě výměny respektive opravy zboží nese prodávající.

9. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

V souladu s občanským zákoníkem má  kupující soukromá osoba (ne však podnikatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy, a to e-mailem na info@3pro-zelezarstvi.cz nebo  na prodejně 3PRO ŽELEZÁŘSTVÍ s.r.o., Pokud tak kupující učiní, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo jeho opotřebování, v původním obalu poslat prodávajícímu zpět. Po obdržení vráceného a nepoškozeného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a přepravních nákladů (přepravné a dobírkovné)

10. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává. V tomto případě bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v uvedeném znění na internetových stránkách www.3pro-zelezarstvi.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

NOVINKY

Vařič jednohořákový Magnum piezo

Vařič jednohořákový Magnum piezo

Campingový vařič MAGNUM na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Je připojen přímo k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: 316) není součástí.

Vařič jednohořákový Magnum

Vařič jednohořákový Magnum

Campingový vařič MAGNUM na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Je připojen přímo k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: 316) není součástí.

 
  • 3PRO ŽELEZÁŘSTVÍ S.R.O.
  • prodejna
0